• 68. əl-Qaləm surəsiMəkkə surəsi/52 ayə
 • 1Nun! Qələmə və (qələmlə) yazdıqlarına and olsun ki,
 • 2Sən Rəbbinin neməti sayəsində divanə deyilsən!
 • 3Şübhəsiz ki, sənin üçün bitməz-tükənməz bir mükafat vardır.
 • 4Həqiqətən, sən uca bir əxlaq sahibisən.
 • 5Sən də görəcəksən, onlar da görəcəklər -
 • 6Hansınızın divanə olduğunu.
 • 7Şübhəsiz ki, Rəbbin Öz yolundan azanları da, doğru yolda olanları da çox yaxşı bilir.
 • 8Ona görə də sən (haqqı) yalanlayanlara boyun əymə!
 • 9Onlar (müşriklər) istəyirlər ki, sən yumşaq davranasan, özləri də yumşaq davransınlar.
 • 10Bunlardan heç birinə boyun əymə: çox and içənə, alçaq kimsəyə,
 • 11Qeybət qırana, söz daşıyana,
 • 12Xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara,
 • 13Kobud olana, həmçinin zatı bəlli olmayana -
 • 14Onun mal-mülkü və oğulları olsa belə!
 • 15Ayələrimiz ona oxunduğu zaman o: “Əvvəlkilərin əfsanələridir!” - deyər.
 • 16Biz yaxın bir vaxtda onun burnunu damğalayacağıq.
 • 17Biz bağ sahiblərini sınadığımız kimi, onları da sınadıq. O zaman onlar (bağ sahibləri) səhər açılanda (heç kim görmədən) məhsulu dərəcəklərinə and içmişdilər.
 • 18Heç bir şeyi istisna etməmişdilər (“İnşallah” deməmişdilər).
 • 19Ancaq onlar yuxuda ikən Rəbbin tərəfindən göndərilən əzab oranı bürüdü.
 • 20Beləcə, o bağ yanıb qapqara qaraldı.
 • 21Onlar səhər durub bir-birinə belə səsləndilər:
 • 22“Əgər məhsulu yığacaqsınızsa, bağınıza erkən gedin!”
 • 23Beləliklə, onlar yola düşdülər. Bir-birinə belə pıçıldayırdılar:
 • 24“Bu gün yanınıza heç bir yoxsul gəlməsin!”
 • 25Onlar (yoxsullara) mane ola biləcəklərini düşünərək erkən getdilər.
 • 26Ancaq oranı (bağı) gördükləri zaman belə dedilər: “Yəqin biz səhv gəlmişik.
 • 27Xeyr! Biz məhrum edilmişik”.
 • 28Onların ən yaxşısı belə dedi: “Sizə deməmişdimmi ki, (Rəbbinizi) həmd-səna ilə təsbeh etməlisiniz?!”
 • 29Onlar: “Rəbbimiz pak və müqəddəsdir! Həqiqətən, biz (özümüzə) zülm etmişik”, - dedilər.
 • 30Sonra da dönüb bir-birini qınamağa başladılar.
 • 31Onlar dedilər: “Vay bizim halımıza! Həqiqətən, biz həddi aşmışıq.
 • 32Ola bilsin ki, Rəbbimiz bunun əvəzinə bizə ondan daha yaxşısını verər. Biz Rəbbimizi (Onun rizasını) istəyirik”.
 • 33Əzab belədir! Şübhəsiz ki, axirət əzabı daha böyükdür. Kaş biləydilər.
 • 34Heç şübhəsiz, müttəqilər üçün Rəbbi yanında Nəim cənnətləri vardır.
 • 35Biz müsəlmanları günahkarlarla bir tutarıqmı?!
 • 36Sizə nə olub, necə hökm verirsiniz?!
 • 37Yoxsa sizin bir kitabınız var və siz (bu yanlış hökmləri) oradanmı oxuyursunuz?!
 • 38Orada bəyəndiyiniz hər şey mütləq sizin olacaqdır (yazılıb)?!
 • 39Yoxsa Biz sizə hökmünü verdiyiniz hər şeyin mütləq sizin olacağına dair qiyamət gününə qədər davam edən sözlər vermişik?!
 • 40Onlardan kimin buna zamin duracağını soruş.
 • 41Yoxsa onların şəriklərimi var?! Əgər doğru deyirlərsə, onda şəriklərini gətirsinlər.
 • 42O gün işlər çətinləşər və onlar səcdə etməyə dəvət olunarlar, lakin onların buna gücü çatmaz.
 • 43Gözləri yerə zillənmiş bir vəziyyətdə onları zillət bürüyər. Halbuki onlar sağlam ikən səcdə etməyə dəvət olunurdular.
 • 44(Ey Peyğəmbər!) Sən bu sözü (Quranı) yalanlayanı Mənə həvalə et! Biz onları bilmədikləri bir yöndən yavaş-yavaş əzaba yaxınlaşdırırıq.
 • 45Mən onlara möhlət verirəm. Həqiqətən, Mənim fəndim (əzabım) çox güclüdür.
 • 46Yoxsa sən onlardan bir ücrət tələb edirsən və buna görə onlar ağır bir borc yükü altındadırlar?!
 • 47Yoxsa qeyb (lövhi-məhfuz) onların yanındadır və onlar (istədikləri kimi) yazırlar?!
 • 48Sən Rəbbinin hökmünə səbir et və balıq sahibi (Yunis peyğəmbər) kimi olma! Bir zaman o, (balığın qarnında) dərdli-dərdli (Rəbbinə) səslənmişdi.
 • 49Əgər Rəbbindən ona bir nemət yetişməsəydi, o, qınanmış halda qupquru bir yerə atılacaqdı.
 • 50Lakin Rəbbi onu seçdi və salehlərdən etdi.
 • 51Həqiqətən, kafirlər Zikri (Quranı) eşitdikləri zaman az qala səni gözləri ilə yıxalar (gözə gətirələr). Onlar: “O divanədir!” - deyirlər.
 • 52Halbuki, o (Quran), aləmlər üçün yalnız bir öyüddür.


BİZİ BƏYƏN