• 95. ət-Tin surəsiMəkkə surəsi/8 ayə
  • 1And olsun əncirə və zeytuna!
  • 2And olsun (Allahın Musa ilə danışdığı) Sinay dağına!
  • 3And olsun əmin-amanlıq içində olan bu şəhərə (Məkkəyə)!
  • 4Həqiqətən, Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq.
  • 5Sonra onu aşağıların ən aşağısı etdik (cəhənnəmə gön­dərdik, yaxud qocalığın son həddinə çatdırdıq).
  • 6Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görənlər bundan istisnadır. Onlar üçün bitməz-tükənməz mükafat vardır.
  • 7Bəs daha sonra haqq-hesabı (axirəti) təkzib etməyə səni vadar edən nədir?
  • 8Allah hökm verənlərin ən üstünü deyilmi?!


BİZİ BƏYƏN