• 81. ət-Təkvir surəsiMəkkə surəsi/29 ayə
 • 1Günəş sarınıb büküləcəyi zaman,
 • 2Ulduzlar sönüb töküləcəyi zaman,
 • 3Dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman,
 • 4On aylıq boğaz dəvələr başlı-başına buraxılacağı zaman,
 • 5Vəhşi heyvanlar bir yerə yığılacağı za­man,
 • 6Dənizlər qaynayıb daşacağı zaman,
 • 7Ruhlar bədənlərə qovuşacağı zaman,
 • 8Diri-diri torpağa basdırılan qız uşağının soruşulacağı zaman -
 • 9Hansı günaha görə öldürüldü deyə.
 • 10Səhifələr (əməl dəftərləri) açılacağı zaman,
 • 11Göy sıyrılaraq qopardılacağı zaman,
 • 12Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman,
 • 13Və cənnət yaxınlaşdırılacağı z­man,
 • 14Hər kəs (axirət üçün) nə gətirdiyini biləcəkdir!
 • 15And içirəm (gecə) görünüb (gündüz) gizlənən ulduzlara,
 • 16Üzüb gedən və qayıdıb gizlənən səyyarələrə,
 • 17Qaralmağa üz tutan gecəyə,
 • 18Və ağarmağa üz tutan dan yerinə!
 • 19O (Quran), dəyərli bir elçinin (Cəbrailin) sözüdür.
 • 20O elçi güclüdür, Ərşin sahibi yanında çox hörmətlidir.
 • 21Orada (mələklər tərəfindən) itaət ediləndir, mötəbərdir.
 • 22Sizin yoldaşınız (Mühəmməd) divanə deyildir.
 • 23Həqiqətən, onu (Cəbraili) açıqaydın üfüqdə görmüşdü.
 • 24O, qeyb xəbərləri barəsində xəsis deyildir.
 • 25O (Quran), qovulmuş şeytanın sözü deyildir.
 • 26Elə isə (ondan üz döndərib) hara gedirsiniz?
 • 27O (Quran), aləmlər üçün yalnız bir öyüddür,
 • 28Sizdən doğru yolda getmək istəyənlər üçün.
 • 29Aləmlərin Rəbbi olan Allah istəmədikcə, siz istəyə bilməzsiniz.


BİZİ BƏYƏN