• 77. əl-Mursəlat surəsiMəkkə surəsi/50 ayə
 • 1And olsun bir-birinin ardınca göndərilənlərə (küləklərə)!
 • 2And olsun şiddətli fırtınalara!
 • 3And olsun (yağışı) yaydıqca yayanlara!
 • 4And olsun (haqq ilə batili) bir-birindən ayıranlara!
 • 5And olsun Zikri (Quranı) gətirənlərə -
 • 6(Möminlərə) üzr dilətmək, yaxud (kafirlərə) xəbərdarlıq etmək üçün (gətirənlərə)!
 • 7Sizə vəd olunan (qiyamət) mütləq baş verəcəkdir!
 • 8Ulduzlar sönəcəyi zaman,
 • 9Göy yarılacağı zaman,
 • 10Dağlar toz olub göyə sovrulacağı zaman,
 • 11Peyğəmbərlərin (ümmətləri barədə şahidlik etmə) vaxtı təyin olunacağı zaman,
 • 12(Belə deyiləcək:) “Onlara hansı günə qədər vaxt verilmişdir?”
 • 13(Belə cavab veriləcək:) “Ayırd etmə gününə qədər!”
 • 14(Ey Peyğəmbər!) Ayırd etmə gününün nə olduğunu sən haradan biləsən?!
 • 15O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 16Biz əvvəlkiləri məhv etmədikmi?!
 • 17Sonra gələnləri (Məkkə müşriklərini) də onlara qatacağıq.
 • 18Biz günahkarlarla belə rəftar edirik.
 • 19O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 20(Ey insanlar!) Biz sizi zəif bir sudan yaratmadıqmı?!
 • 21Onu möhkəm bir yerə (ana bətninə) yerləşdirdik,
 • 22Müəyyən bir müddətə qədər.
 • 23Biz buna qadir olduq. Biz nə qədər də qüdrətliyik!
 • 24O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 25Biz yer üzünü toplanma yeri etmədikmi -
 • 26Dirilər və ölülər üçün?!
 • 27Orada yüksək dağlar yaratdıq və sizə şirin su içirtdik.
 • 28O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 29(O gün kafirlərə belə deyiləcək:) “Yalan hesab etdiyinizə (cəhənnəmə) tərəf gedin!
 • 30Üç qola ayrılmış kölgəyə tərəf gedin!”
 • 31O nə kölgəlik olar, nə də alovdan qoruyar.
 • 32O, saray qədər böyük qığılcımlar saçar.
 • 33O (qığılcımlar), sarı dəvələr kimidir.
 • 34O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 35Bu, (kafirlərin) danışa bilməyəcəkləri gündür.
 • 36Onların üzrxahlıq etmələrinə də icazə verilməz.
 • 37O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 38Bu, ayırd etmə günüdür. Sizi də, əvvəlkiləri də bir yerə topladıq.
 • 39Əgər sizin bir hiyləniz varsa, Mənə hiylə qurun!
 • 40O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 41Şübhəsiz, müttəqilər kölgəliklərdə və çeşmə başlarında olacaqlar.
 • 42İstədikləri meyvələrin arasında olacaqlar.
 • 43(Onlara belə deyiləcək:) “Etdiyiniz yaxşı əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin-için!”
 • 44Həqiqətən, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq.
 • 45O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 46(Ey kafirlər!) Hələlik yeyin və kef çəkin. Həqiqətən, siz günahkarlarsınız.
 • 47O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 48Onlara: “Rüku edin!” - deyildiyi zaman onlar rüku etməzlər.
 • 49O gün haqqı yalanlayanların vay halına!
 • 50Onlar bundan (Quran nazil olduqdan) sonra daha hansı sözə inanacaqlar?!


BİZİ BƏYƏN