• 76. əl-İnsan surəsiMədinə surəsi/31 ayə
 • 1İnsanın xatırlanmağa layiq olmadığı uzun bir müddət ötüb-keçmədimi?!
 • 2Şübhəsiz ki, Biz insanı sınamaq üçün qarışıq bir nütfədən yaratdıq, sonra da onu eşidən və görən bir varlıq halına gətirdik.
 • 3Biz ona doğru yolu göstərdik. Bundan sonra istər şükür etsin, istər nankor olsun.
 • 4Biz kafirlər üçün zəncirlər, qandallar və alovlu bir od hazırlamışıq.
 • 5Şübhəsiz ki, yaxşı əməl sahibləri kafur qatılmış (cənnət içkisi ilə dolu) badədən içəcəklər.
 • 6Allahın qullarının içdiyi çeşmədən! Onu (istədikləri tərəfə) axıdacaqlar.
 • 7Onlar verdikləri sözü yerinə yetirər və vahiməsi hər yeri bürüyəcək o gündən qorxarlar.
 • 8Onlar öz nəfsləri çəkməsinə baxmayaraq yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər.
 • 9(Onlar yemək yedirdikləri kimsələrə belə deyərlər:) “Sizi yalnız Allah rizası üçün yedirdirik. Sizdən nə bir əvəz, nə də bir təşəkkür istəyirik.
 • 10Şübhəsiz ki, biz çətin və ağır bir günə görə Rəbbimizdən qorxuruq”.
 • 11Buna görə də Allah onları o günün şərindən qoruyacaq, onlara gözəllik və sevinc bəxş edəcəkdir.
 • 12Səbir etdiklərinə görə Allah onları cənnətlə və ipəkdən libaslarla mükafatlandıracaqdır.
 • 13Orada taxtlara söykənib oturacaqlar. Orada nə qızmar günəş, nə də şaxta görəcəklər.
 • 14Oranın kölgələri onlara yaxınlaşacaq, meyvələri də onların tam ixtiyarına veriləcək.
 • 15Onların ətrafında gümüş qablar və büllur qədəhlər dolaşdırılacaq.
 • 16Gümüşdən olan bu büllur qədəhləri onların istədikləri ölçüdə hazırlamışlar.
 • 17Orada onlara zəncəfil qatılmış (cənnət içkisi ilə dolu) badə içirdiləcəkdir.
 • 18(Bu zəncəfil) oradakı Səlsəbil adlanan bir çeşmədəndir.
 • 19Onların ətrafında daim gənc qalan cavanlar dolanacaqlar. Onları gördüyün zaman səpələnmiş inci olduqlarını zənn edərsən.
 • 20Orada hara baxsan, çoxlu naz-nemət və böyük bir səltənət görərsən.
 • 21Onların üstündə taftadan və atlazdan yaşıl paltarlar olacaqdır. Onlara gümüş bilərziklər taxılacaq və Rəbbi onlara tərtəmiz bir içki içirdəcəkdir.
 • 22(Onlara belə deyiləcək:) “Bu sizin mükafatınızdır. Sizin (dünyadakı) səylərinizin əvəzi verilmişdir”.
 • 23(Ey Peyğəmbər!) Şübhəsiz ki, Biz sənə Quranı hissə-hissə nazil etdik.
 • 24Ona görə də sən Rəbbinin hökmünə (boyun əyib) səbir et və onlardan günahkar, yaxud nankor olana boyun əymə!
 • 25Səhər-axşam Rəbbinin adını zikr et!
 • 26Gecənin bir vaxtında Ona səcdə et və gecə uzun bir müddət Onu təsbeh et!
 • 27Həqiqətən, bunlar tez keçib gedəni (dünyanı) sevirlər, ağır bir günü (axirəti) isə ehmal edirlər.
 • 28Onları yaradan da, qüvvətli edən də Bizik. Əgər istəsək, onları bənzərləri ilə əvəz edərik.
 • 29Həqiqətən, bu (Quran), bir öyüddür. İstəyən, Rəbbinə tərəf bir yol tutar.
 • 30Allah diləməyincə, siz diləyə bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir.
 • 31O, dilədiyini Öz mərhəmətinə nail edər. Zalımlar üçün isə şiddətli bir əzab hazırlamışdır.


BİZİ BƏYƏN