• 71. Nuh surəsiMəkkə surəsi/28 ayə
 • 1Biz ağrılı-acılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl qövmünü xəbərdar etsin deyə Nuhu öz qövmünə göndərdik.
 • 2O dedi: “Ey qövmüm, heç şübhəsiz, mən sizi açıq-aydın xəbərdar edən bir peyğəmbərəm!
 • 3Allaha ibadət edin və Ondan qorxun! Mənə də itaət edin ki,
 • 4Allah sizin günahlarınızın bir qismini bağışlasın və müəyyən bir vaxta qədər sizə möhlət versin. Şübhəsiz ki, Allahın təyin etdiyi vaxt (ölüm) gəldiyi zaman o təxirə salınmaz. Kaş bunu biləydiniz”.
 • 5Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Mən qövmümü gecə-gündüz (haqq yola) dəvət etdim.
 • 6Ancaq mənim dəvətim onların (haqq yoldan) qaçmalarını daha da artırdı.
 • 7Hər dəfə onları bağışlayasan deyə mən onları (haqq yola) dəvət etdiyimdə, barmaqlarını qulaqlarına tıxadılar, (məni görməmək üçün) paltarlarına büründülər, dirəndilər və çox təkəbbürləndilər.
 • 8Sonra mən onları ucadan dəvət etdim.
 • 9Sonra mən onlarla həm açıq-aşkar, həm də gizlicə danışdım.
 • 10Mən dedim: “Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin! Şübhəsiz ki, O, çox bağışlayandır”.
 • 11(Allahdan bağışlanmağınızı diləyin ki,) O, göydən sizə bol-bol yağış göndərsin,
 • 12Mal-mülk və oğullar verərək sizə yardım etsin, sizin üçün bağlar və çaylar yaratsın.
 • 13Sizə nə olub ki, Allaha böyüklüyü yaraşdırmırsınız?
 • 14Halbuki O sizi mərhələ-mərhələ yaratmışdır.
 • 15Allahın yeddi göyü (bir-biri üstündə) qat-qat necə yaratdığını görmədinizmi?!
 • 16Onların içində ayı bir nur, günəşi də bir çıraq etmişdir.
 • 17Allah sizi də yerdən bir bitki kimi bitirmişdir.
 • 18Sonra sizi ora qaytaracaq və (axirətdə) sizi təkrar (dirildib) çıxardacaqdır.
 • 19Allah yer üzünü sizin üçün döşəmişdir ki,
 • 20Orada açılan geniş yollarda gəzib-dolaşasınız.
 • 21Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Bunlar mənə qarşı çıxaraq mal-mülkü və övladı özünə ziyandan başqa bir şey artırmayan kimsəyə tabe oldular.
 • 22Onlar (mənə qarşı) çox böyük hiylələr qurdular.
 • 23Və dedilər: “Nəbadə öz ilahlarınızı tərk edəsiniz! Vəddi, Süvanı, Yəğusu, Yəuqu və Nəsri qətiyyən tərk etməyin!”
 • 24Onlar bir çoxlarını (haqq yoldan) azdırdılar. (Ey Rəbbim!) Sən də onların azğınlıqlarını artır!”
 • 25Onlar öz günahları ucbatından suda boğuldular və cəhənnəmə atıldılar. Beləcə, Allahdan başqa yardımçılar da tapa bilmədilər.
 • 26Nuh dedi: “Ey Rəbbim, yer üzündə heç bir kafiri sağ buraxma!
 • 27Əgər onları sağ buraxsan, Sənin qullarını azdıracaq və əxlaqsız kafirlər dünyaya gətirəcəklər.
 • 28Ey Rəbbim! Məni, ata-anamı, mömin olaraq evimə daxil olanları, mömin kişiləri və mömin qadınları bağışla! Zalımların da yalnız məhvini artır!”


BİZİ BƏYƏN