• 102. ət-Təkasur surəsiMəkkə surəsi/8 ayə
  • 1Çoxluqla öyünmək sizin başınızı o qədər qatdı ki,
  • 2Hətta qəbirləri də ziyarət etdiniz. (Təfsirlərdə qeyd edilən rəvayətə görə, müşriklər oğullarının, qohumlarının və mal-mülklərinin çoxluğu ilə qürrələnir və bu xüsusda bir-birləri ilə yarışırdılar. Hətta bu mübahisələr o həddə çatmışdı ki, onlar diriləri ilə kifayətlənməyib ölülərinin çoxluğu ilə öyünməyə başlamış və bu məqsədlə qəbiristanlığın yolunu tutmuşdular.)
  • 3Xeyr! Siz tezliklə biləcəksiniz!
  • 4Xeyr, xeyr! Siz tezliklə biləcəksiniz!
  • 5Xeyr! Əgər (həqiqəti) yəqinliklə bilsəydiniz, (belə işlərlə məşğul olmazdınız.)
  • 6Həqiqətən, siz cəhənnəmi görəcəksiniz.
  • 7Sonra, şübhəsiz ki, onu öz gözünüzlə mütləq görəcəksiniz.
  • 8Sonra o gün bütün nemətlərdən mütləq sorğu-sual olunacaqsınız.