• 101. əl-Qariə surəsiMəkkə surəsi/11 ayə
 • 1Qorxuya salan (qiyamət)!
 • 2Nədir o qorxuya salan?!
 • 3Sən haradan biləsən ki, qorxuya salan nədir?!
 • 4O gün insanlar səpələnmiş kəpənəklər kimi olacaqlar.
 • 5Dağlar isə didilmiş rəngli yun kimi olacaqdır.
 • 6(O gün) kimin (yaxşı əməl) tərəzisi ağır gələrsə,
 • 7O, razı qalacağı bir həyat sürəcəkdir.
 • 8Kimin (yaxşı əməl) tərəzisi yüngül gələrsə,
 • 9Onun anası (sığınacağı yer) Haviyədir.
 • 10Sən haradan biləsən ki, Haviyə nədir?!
 • 11O, qızmar bir oddur.


BİZİ BƏYƏN