• 92. əl-Leyl surəsiMəkkə surəsi/21 ayə
 • 1And olsun (qaranlığı ilə ətrafı) bürüməkdə olan gecəyə!
 • 2And olsun aydınlanmaqda olan gündüzə!
 • 3And olsun kişini və qadını yaradana!
 • 4Həqiqətən, sizin cəhdləriniz müxtəlif cürdür.
 • 5Kim (haq sahibinə) haqqını verər, Allahdan qorxar,
 • 6Və ən gözəl olanı (kəlmeyi-tövhidi) təsdiqləyərsə,
 • 7Biz də ən asan olanı (cənnətə girə bilməyi) onun üçün asanlaşdırarıq.
 • 8Ancaq kim xəsislik edər, özünü (Allaha) möhtac görməz,
 • 9Və ən gözəl olanı (kəlmeyi-tövhidi) təkzib edərsə,
 • 10Onun üçün də ən çətin olanı (cəhənnəmə girməyi) asanlaşdırarıq.
 • 11Ora düşdüyü zaman mal-mülkü ona heç bir fayda verməz.
 • 12Şübhəsiz ki, doğru yolu göstərmək bizə aiddir.
 • 13Əlbəttə, axirət də, dünya da Bizimdir.
 • 14Ona görə də mən sizi alov saçan bir odla xəbərdar etdim.
 • 15Ora yalnız ən bədbəxt olan girər.
 • 16O (bədbəxt) ki, haqqı yalanlamış və üz döndərmişdir.
 • 17Allahdan ən çox qorxan isə oradan uzaq tutular.
 • 18O kimsə ki, malını (Allah yolunda) verər və (günahlardan) təmizlənər.
 • 19O, etdiklərinə görə başqaları tərəfindən mükafatlandırılmağı gözləməz.
 • 20O bunu, sadəcə, ən uca olan Rəbbinin rizası üçün edər.
 • 21Həqiqətən, o, (Allahın verəcəyi nemətlərdən) razı qalacaqdır.