• 79. ən-Naziat surəsiMəkkə surəsi/46 ayə
 • 1And olsun (kafirlərin canlarını) zorla çəkib alanlara!
 • 2And olsun (möminlərin canlarını) asanlıqla alanlara!
 • 3And olsun (göydə) üzüb gedən mələklərə!
 • 4And olsun ötüb keçənlərə!
 • 5And olsun işləri nizamlayanlara!
 • 6O gün sarsan (sur) sarsacaq.
 • 7Onun ardınca (ikinci dəfə surun üfürülməsi ilə) bir gurultu qopacaq.
 • 8O gün ürəklər qorxudan titrəyəcək.
 • 9Gözlər (qorxudan) yerə zillənəcək.
 • 10Onlar deyirlər: “Biz əvvəlki halımızamı döndürüləcəyik -
 • 11Çürümüş sür-sümük olduqdan sonra?”
 • 12Onlar: “Elə isə bu zərərli bir dönüş olar”, - deyirlər.
 • 13O (təkrar dirilmə) yalnız bir dəhşətli səslə olacaqdır.
 • 14O zaman onlar (qəbirlərindən çıxıb) düz bir yerdə (məh­şərdə) toplaşacaqlar.
 • 15Musanın xəbəri sənə gəlib çatdımı?
 • 16Bir zaman Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində belə səslənmişdi:
 • 17“Fironun yanına get! Həqiqətən, o, həddini aşdı.
 • 18(Firona) de: “Səni (günahlardan) təmizlənməyə dəvət edirəm.
 • 19Sənə Rəbbinə gedən doğru yolu göstərimmi? Beləcə, sən də (Allahdan) qorxarsan”.
 • 20Sonra Musa ona ən böyük möcüzəni göstərdi.
 • 21Ancaq o Musanı yalanladı və ona qarşı çıxdı.
 • 22Sonra arxasını çevirib (Musanı haqsız göstərmək üçün) işə başladı.
 • 23O, (öz adamlarını) bir yerə yığıb (onlara) səsləndi.
 • 24O: “Mən sizin ən uca Rəbbinizəm!” - dedi.
 • 25Buna görə də Allah onu axirət və dünya əzabı ilə cəzalandırdı.
 • 26Həqiqətən, bunda (Allahdan) qorxanlar üçün ibrət dərsi vardır.
 • 27Sizi yaratmaq daha çətindir, yoxsa göyü?! Allah onu inşa etdi,
 • 28Qübbəsini yüksəltdi və onu nizamladı.
 • 29Gecəsini qaranlıq, gündüzünü isə aydınlıq etdi.
 • 30Bundan sonra yer üzünü döşədi.
 • 31Oradan sular və otlaqlar çıxartdı.
 • 32Dağları (yer üzündə) möhkəm yerləşdirdi,
 • 33Həm sizin, həm də heyvanlarınız faydalanması üçün.
 • 34Ən böyük fəlakət gəldiyi zaman,
 • 35O gün insan (dünyada) etdiklərini xatırlayacaqdır.
 • 36Görə bilən hər kəsə cəhənnəm göstəriləcəkdir.
 • 37Kim azğınlıq etmişsə,
 • 38Və dünya həyatını üstün tutmuşsa,
 • 39Şübhəsiz ki, cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır.
 • 40Ancaq kim Rəbbinin məqamından qorxar və nəfsini (pis) arzulardan uzaq tutarsa,
 • 41Əlbəttə, onun məskəni cənnətdir.
 • 42Səndən: “O nə zaman qopacaqdır?” – deyə qiyamət haqqında soruşurlar.
 • 43Sən onu haradan biləcəksən?!
 • 44Onu yalnız Rəbbin bilir.
 • 45Sən ancaq qiyamətdən qorxanları xəbərdar edənsən.
 • 46Onlar qiyaməti gördükləri gün sanki (dünyada) bir axşam, yaxud bir gündüz vaxtı qədər qaldıqlarını zənn edəcəklər.