• 1 Mərhəmətli (Allah)
 • 2 Quranı öyrətdi.
 • 3 İnsanı yaratdı,
 • 4 ona danışmağı öyrətdi.
 • 5 Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edir).
 • 6 Otlar da, ağaclar da səcdə edir.
 • 7 (Allah) göyü ucaltdı və tərəzini qoydu ki,
 • 8 çəkidə həddi aşmayasınız.
 • 9 (Əşyaları) tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskiltməyin.
 • 10 O, yeri məxluqat üçün döşədi.
 • 11 Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır.
 • 12 Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır.
 • 13 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 14 O, insanı saxsı kimi quru gildən yaratdı,
 • 15 cinləri də təmiz oddan yaratdı.
 • 16 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 17 (Allah) iki məşriqin və iki məğribin Rəbbidir.
 • 18 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 19 O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu.
 • 20 Onların arasında maneə vardır, onu keçə bilməzlər.
 • 21 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 22 Onlardan mirvari və mərcan çıxır.
 • 23 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 24 Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də Onundur.
 • 25 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 26 (Yer) üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur.
 • 27 Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli Üzü əbədidir.
 • 28 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 29 Göylərdə və yerdə olan hər kəs (ehtiyacı olan şeyi) Ondan diləyir. O hər gün bir işdədir.
 • 30 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 31 Ey ağır yükü olan (insan və cin tayfası!) Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacağıq.
 • 32 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 33 Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz.
 • 34 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 35 Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərimiş mis (və ya tüstü) göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz.
 • 36 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 37 Göy yarılıb dağ edilmiş yağ (yaxud ərinmiş qurğuşun) kimi qıpqırmızı olacaqdır.
 • 38 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 39 O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır.
 • 40 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 41 Günahkarlar simalarından tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar.
 • 42 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 43 Budur günahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəm!
 • 44 Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar.
 • 45 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 46 Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxanları iki Cənnət bağı gözləyir.
 • 47 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 48 İkisində də (növbənöv meyvələrlə dolu) budaqlar vardır.
 • 49 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 50 İkisində də iki axar bulaq vardır.
 • 51 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 52 İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır.
 • 53 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 54 Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır.
 • 55 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 56 Orada gözlərini (özərlərinə) dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.
 • 57 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 58 Onlar sanki yaqut və mərcandırlar.
 • 59 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 60 Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyildirmi?
 • 61 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 62 Bu ikisindən başqa daha iki Cənnət bağı da vardır.
 • 63 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 64 Hər ikisi tünd yaşıldır.
 • 65 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 66 İkisində də fəvvarə vuran iki bulaq vardır.
 • 67 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 68 İkisində də (cürbəcür) meyvələr, xurma ağacları və nar vardır.
 • 69 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 70 Orada xoş xasiyyətli, gözəl qızlar vardır.
 • 71 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 72 Çadırlarda gözlərini (öz ərlərinə) dikmiş hurilər vardır.
 • 73 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 74 Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.
 • 75 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 76 Onlar yaşıl balışlara və gözəl döşəkcələrə dirsəklənəcəklər.
 • 77 Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?
 • 78 Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübarəkdir.
BakıDigər şəhərlər
Fəcr--:--Günəş--:--
Zöhr--:--Əsr--:--
Məğrib--:--İşa--:--


BİZİ BƏYƏNDİNİZ Mİ?