• 55. ər-Rahmən surəsiMədinə surəsi/78 ayə
 • 1Rəhman (mərhəmətli Allah)!
 • 2Quranı öyrətdi.
 • 3İnsanı yaratdı.
 • 4Ona danışmağı öyrətdi.
 • 5Günəş və ay müəyyən bir ölçüyə görə hərəkət edir.
 • 6Bitkilər də, ağaclar da Allaha səcdə edir.
 • 7O, göyü ucaltdı və mizanı (tərəzini) qoydu ki,
 • 8Tərəzidə həddi aşmayasınız.
 • 9Tərəzidə ədalətə riayət edin və çəkini əskiltməyin!
 • 10O, yer üzünü canlılar üçün yaratdı.
 • 11Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları var.
 • 12Saçaqlı dənli və xoş ətirli bitkilər var.
 • 13Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 14O, insanı saxsı kimi quru palçıqdan yaratdı.
 • 15Cinləri də tüstüsüz oddan yaratdı.
 • 16Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 17O, iki məşriqin də, iki məğribin də Rəbbidir.
 • 18Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 19O, yan-yana duran iki dəniz meydana gətirdi.
 • 20Onların arasında maneə var və buna görə də bir-birinə qarışmazlar.
 • 21Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 22Hər ikisindən də inci və mərcan çıxar.
 • 23Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 24Dənizdə uca dağlar kimi üzən gəmilər də Onundur.
 • 25Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 26Yer üzündəki hər kəs fanidir.
 • 27Əzəmətli və kərəm sahibi Rəbbinin zatı isə əbədidir.
 • 28Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 29Göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı Ondan istəyər. O hər gün (hər an) bir işdədir.
 • 30Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 31Ey ağır yükü olan (insan və cin tayfası)! Sizə də (haqq-hesab üçün) vaxt ayıracağıq.
 • 32Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 33Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını keçib getməyə gücünüz çatırsa, keçin! Qüdrətiniz olmadan əsla keçə bilməzsiniz.
 • 34Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 35Sizin üstünüzə oddan bir alov və tüstü göndərilər və siz bir-birinizə kömək də edə bilməzsiniz.
 • 36Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 37Göy yarılıb qızarmış yağ kimi qıpqırmızı olduğu zaman...
 • 38Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 39O gün insana da, cinə də günahı soruşulmaz.
 • 40Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 41Günahkarlar simalarından tanınar, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanarlar.
 • 42Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 43Bu, günahkarların yalanladıqları cəhənnəm odudur!
 • 44Onlar odla qaynar su arasında dolaşıb durarlar.
 • 45Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 46Rəbbinin hüzurundan (Ona hesab verməkdən) qorxanlar üçün iki cənnət vardır.
 • 47Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 48Hər ikisində də növbənöv ağaclar vardır.
 • 49Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 50İkisində də iki axar bulaq vardır.
 • 51Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 52İkisində də hər meyvədən iki növ vardır.
 • 53Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 54(Cənnət əhli) astarları atlazdan olan döşəklərə söykənəcəklər. Hər iki cənnətin meyvələri (dərə bilmələri üçün onlara) yaxın olacaqdır.
 • 55Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 56Orada gözləri ərlərindən başqasını görməyən qızlar vardır. Bundan əvvəl onlara nə bir insan, nə də bir cin toxunmuşdur.
 • 57Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 58Onlar sanki yaqut və mərcandırlar.
 • 59Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 60Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıqdır!
 • 61Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 62O ikisindən əlavə iki cənnət də vardır.
 • 63Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 64Hər ikisi yamyaşıldır.
 • 65Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 66O ikisində fışqıran iki bulaq vardır.
 • 67Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 68İkisində də hər cür meyvə, xurma və nar vardır.
 • 69Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 70Orada xoşxasiyyətli və gözəl simalı qadınlar vardır.
 • 71Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 72Çadırlarda gözləri ərlərindən başqasını görməyən hurilər vardır.
 • 73Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 74Onlara bundan əvvəl nə bir insan, nə də bir cin toxunmuşdur.
 • 75Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 76(Cənnət əhli) yaşıl mütəkkələrə və gözəl naxışlı döşəkcələrə söykənəcəklər.
 • 77Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini inkar edə bilərsiniz?!
 • 78Əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı çox ucadır!