Baki, Sunday 19 January 2020
6:24Sübh8:00Günəş
12:51Zöhr3:23Əsr
5:42Məğrib7:13İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1Mərhəmətli (Allah)  
2Quranı öyrətdi.  
3İnsanı yaratdı,  
4ona danışmağı öyrətdi.  
5Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edir).  
6Otlar da, ağaclar da səcdə edir.  
7(Allah) göyü ucaltdı və tərəzini qoydu ki,  
8çəkidə həddi aşmayasınız.  
9(Əşyaları) tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskiltməyin.  
10O, yeri məxluqat üçün döşədi.  
11Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır.  
12Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır.  
13Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
14O, insanı saxsı kimi quru gildən yaratdı,  
15cinləri də təmiz oddan yaratdı.  
16Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
17(Allah) iki məşriqin və iki məğribin Rəbbidir.  
18Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
19O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu.  
20Onların arasında maneə vardır, onu keçə bilməzlər.  
21Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
22Onlardan mirvari və mərcan çıxır.  
23Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
24Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də Onundur.  
25Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
26(Yer) üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur.  
27Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli Üzü əbədidir.  
28Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
29Göylərdə və yerdə olan hər kəs (ehtiyacı olan şeyi) Ondan diləyir. O hər gün bir işdədir.  
30Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
31Ey ağır yükü olan (insan və cin tayfası!) Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacağıq.  
32Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
33Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz.  
34Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
35Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərimiş mis (və ya tüstü) göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz.  
36Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
37Göy yarılıb dağ edilmiş yağ (yaxud ərinmiş qurğuşun) kimi qıpqırmızı olacaqdır.  
38Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
39O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır.  
40Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
41Günahkarlar simalarından tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar.  
42Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
43Budur günahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəm!  
44Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar.  
45Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
46Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxanları iki Cənnət bağı gözləyir.  
47Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
48İkisində də (növbənöv meyvələrlə dolu) budaqlar vardır.  
49Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
50İkisində də iki axar bulaq vardır.  
51Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
52İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır.  
53Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
54Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır.  
55Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
56Orada gözlərini (özərlərinə) dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.  
57Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
58Onlar sanki yaqut və mərcandırlar.  
59Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
60Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyildirmi?  
61Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
62Bu ikisindən başqa daha iki Cənnət bağı da vardır.  
63Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
64Hər ikisi tünd yaşıldır.  
65Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
66İkisində də fəvvarə vuran iki bulaq vardır.  
67Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
68İkisində də (cürbəcür) meyvələr, xurma ağacları və nar vardır.  
69Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
70Orada xoş xasiyyətli, gözəl qızlar vardır.  
71Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
72Çadırlarda gözlərini (öz ərlərinə) dikmiş hurilər vardır.  
73Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
74Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.  
75Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
76Onlar yaşıl balışlara və gözəl döşəkcələrə dirsəklənəcəklər.  
77Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?  
78Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübarəkdir.  BİZƏ QOŞUL