• 114. əl-Nas surəsiMəkkə surəsi/6 ayə
  • 1De: “Sığınıram insanların Rəbbinə,
  • 2İnsanların hökmdarına,
  • 3İnsanların ilahına,
  • 4Vəsvəsə verib (Allahın adı çəkildiyi zaman) gizlənənən şeytanın şərindən!
  • 5O, insanların qəlblərinə vəsvəsə salar.
  • 6O, cinlərdən də olur, insanlardan da”.


BİZİ BƏYƏN