• 104. əl-Huməzə surəsiMəkkə surəsi/9 ayə
  • 1Hər bir qeybət edən və tənə vuranın vay halına!
  • 2O, mal-mülk yığar və onu dönə-dönə sayar.
  • 3O, mal-mülkünün onu əbədi saxlayacağını zənn edər.
  • 4Xeyr! O mütləq Hütəməyə atılacaqdır.
  • 5Sən haradan biləsən ki, Hütəmə nədir?!
  • 6O, Allahın alovlandırılmış odudur.
  • 7O od (yandıra-yandıra) ürəklərə çatar.
  • 8Həqiqətən, o od onların üzərini örtəcəkdir.
  • 9Onlar uzun sütunlara bağlanacaqlar.


BİZİ BƏYƏN