• 1. əl-Fatihə surəsiMəkkə surəsi/7 ayə
  • 1Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə!
  • 2Həmd olsun aləmlərin (insan, cin və mələklər aləminin) Rəbbi olan Allaha,
  • 3Rəhman və Rəhim olana,
  • 4Din (axirət) gününün sahibinə!
  • 5Yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək istəyirik.
  • 6Bizi doğru yola yönəlt!
  • 7Nemət bəxş etdiyin kəslərin yoluna (yönəlt), qəzəbə düçar olmuşların və azmışların yoluna yox!