بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!  
2 Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,  
3 Mərhəmətli və Rəhmliyə,  
4 Haqq-hesab gününün Hökmdarına!  
5 Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.  
6 Bizi doğru yola yönəlt –  
7 nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların (yoluna) deyil!  

NAMAZ TƏQVİMİ
www.NAM.AZBİZƏ QOŞUL