Baki, 18 February 2020
6:00 Sübh 7:31 Günəş
12:54 Zöhr 3:52 Əsr
6:18 Məğrib 7:44 İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 And olsun (yer üzünü zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə!  
2 And olsun (günəşin çıxması ilə) aydınlaşan gündüzə!  
3 And olsun kişini və qadını yaradana!  
4 Sizin can atdıqlarınız başqa-başqadır.  
5 Kim (haqqını) verir və (Allahdan) qorxursa,  
6 və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) təsdiq edirsə,  
7 Biz onu ən asan olana nail edəcəyik.  
8 Kim də xəsislik edərək (Rəbbinə) ehtiyacı olmadığını güman edirsə  
9 və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) yalan hesab edirsə,  
10 Biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik.  
11 (Cəhənnəmə )düşdükdə var-dövləti ona fayda verməyəcək.  
12 Şübhəsiz ki, doğru yola yönəltmək Bizə aiddir.  
13 Sözsüz ki, Axirət də, dünya həyatı da Bizimdir.  
14 Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum.  
15 Ona ancaq ən bədbəxt kimsə girər.  
16 O kimsə ki, (haqqı) yalan sayır və (ondan) üz döndərir.  
17 (Allahdan) ən çox qorxan isə o (Oddan) uzaqlaşdırılar.  
18 O kimsə ki, malını (Allah yolunda) verir, (günahlardan) təmizlənir.  
19 Əvəzi veriləcək nemət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz.  
20 (O bunu) ancaq Ən Uca Rəbbinin Üzünü dilədiyindən (edər).  
21 O, mütləq razı qalacaqdır!  BİZƏ QOŞUL