Baki, 22 February 2020
5:55 Sübh 7:26 Günəş
12:54 Zöhr 3:56 Əsr
6:23 Məğrib 7:49 İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)!  
2 Sən də o şəhərin sakinisən.  
3 And olsun valideynə və onun törəməsinə!  
4 Biz insanı çətinlik içində xəlq etdik.  
5 O, heç kəsin ona gücü çatmayacağınımı güman edir?  
6 O deyir: “Mən çoxlu var-dövlət sərf etmişəm!”  
7 O, heç kəsin onu görməyəcəyinimi zənn edir?  
8 Məgər ona iki gözü Biz verməmişikmi?  
9 Bir dillə iki dodaq (verməmişikmi)?  
10 Ona iki yoxuşlu yola yönəltmədikmi?  
11 O isə sərt yoxuşu aşmağa can atmadı.  
12 Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir?  
13 O,bir kölə azad etməkdir  
14 və ya aclıq günündə (möhtaca) yemək verməkdir –  
15 qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə,  
16 yaxud (aclıqdan) yerə uzanmış kasıba!  
17 Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır.  
18 Onlar sağ tərəf sahibləridir.  
19 Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəfə sahibdirlər.  
20 Od onların üzərində qapanacaqdır.  BİZƏ QOŞUL