Baki, 17, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:50Zöhr3:21Əsr
5:40Məğrib7:11İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)!  
2Sən də o şəhərin sakinisən.  
3And olsun valideynə və onun törəməsinə!  
4Biz insanı çətinlik içində xəlq etdik.  
5O, heç kəsin ona gücü çatmayacağınımı güman edir?  
6O deyir: “Mən çoxlu var-dövlət sərf etmişəm!”  
7O, heç kəsin onu görməyəcəyinimi zənn edir?  
8Məgər ona iki gözü Biz verməmişikmi?  
9Bir dillə iki dodaq (verməmişikmi)?  
10Ona iki yoxuşlu yola yönəltmədikmi?  
11O isə sərt yoxuşu aşmağa can atmadı.  
12Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir?  
13O,bir kölə azad etməkdir  
14və ya aclıq günündə (möhtaca) yemək verməkdir –  
15qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə,  
16yaxud (aclıqdan) yerə uzanmış kasıba!  
17Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır.  
18Onlar sağ tərəf sahibləridir.  
19Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəfə sahibdirlər.  
20Od onların üzərində qapanacaqdır.  BİZƏ QOŞUL