Baki, 21 February 2020
5:56 Sübh 7:27 Günəş
12:54 Zöhr 3:55 Əsr
6:22 Məğrib 7:48 İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 And olsun dan yerinə!  
2 And olsun on gecəyə!  
3 And olsun cütə və təkə!  
4 And olsun keçib getməkdə olan gecəyə!  
5 Məgər bu (andlar) ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi?  
6 Məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ad (qövmünə),  
7 sütunlar sahibi İrəm (qəbiləsinə) –  
8 halbuki, yer üzündə onlar kimisi xəlq edilməmişdi.  
9 (Habelə) vadidə qayaları yonan Səmud (qövmünə)?  
10 Eləcə də sütunlar sahibi Firona?  
11 Onlar o kəslər idi ki, ölkələrində həddi aşmış,  
12 çoxlu fitnə-fəsad törətmişdilər.  
13 Rəbbin də onları əzabla qamçıladı.  
14 Həqiqətən, sənin Rəbbin nəzarət edir.  
15 İnsana gəlincə, Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə: “Rəbbim mənə ehtiram göstərdi!”<strong>– </strong>deyər.  
16 Amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldanda: “Rəbbim məni alçaltdı!”–deyər.  
17 Xeyr! Əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz,  
18 kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz,  
19 mirası hərisliklə yeyirsiniz,  
20 var-dövləti də hərisliklə sevirsiniz.  
21 Xeyr! Elə ki yer lərzəyə gəlib parça-parça olacaq,  
22 sənin Rəbbin və səf-səf (düzülmüş) mələklər gələcək  
23 və o gün Cəhənnəm gətiriləcək. O gün insan (günahlarını) xatırlayacaqdır. Lakin (bu) xatırlamanın ona nə faydası?  
24 O: “Kaş (axirət )həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim!”–deyəcəkdir.  
25 O gün heç kəs Onun verdiyi əzab (kimi) əzab verə bilməz  
26 və heç kəs Onun buxovladığı (kimi) buxovlaya bilməz.  
27 (O gün möminə deyiləcəkdir): “Ey arxayın olan kəs!  
28 Razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön!  
29 Mənim qullarımın (cərgəsinə) keç!  
30 Cənnətimə daxil ol!  BİZƏ QOŞUL