Baki, 17, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:50Zöhr3:21Əsr
5:40Məğrib7:11İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1(Aləmi) Çulğalayanın xəbəri sənə gəlib çatdımı?  
2O gün (neçə-neçə) üzlər zəlil olub yerə dikiləcək,  
3üzülüb əldən düşəcək,  
4çox qızmar oda girəcək,  
5qaynar çeşmədən içirdiləcəkdir.  
6Onlara daridən başqa bir yemək verilməyəcəkdir.  
7(O onları) nə doydurar, nə də aclıqdan xilas edər.  
8O gün (neçəsinin) üzündə fərəh görünəcək,  
9(dünyadakı) səylərindən məmnun qalacaq,  
10uca Cənnətdə olacaq,  
11orada faydasız söz eşitməyəcəkdir.  
12Orada axar çeşmələr vardır;  
13Orada hündür taxtlar,  
14düzülmüş piyalələr,  
15yan-yana qoyulmuş yastıqlar,  
16və (döşəmələrə )sərilmiş xalçalar vardır.  
17Məgər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər?  
18Göyün necə yüksəldiyini( görmürlər)?  
19Dağların necə sancıldığını( görmürlər)?  
20Yerin necə döşədildiyini (görmürlər)?  
21(Onlara) nəsihət ver! Sən yalnız nəsihətçisən.  
22Sən onların üstündə hökmdar deyilsən.  
23Lakin üz döndərib küfr edəni,  
24Allah ən şiddətli əzabla cəzalandırar.  
25Şübhəsiz ki, onların dönüşü Bizədir.  
26Sonra onları sorğu-suala çəkmək də Bizə aiddir.  BİZƏ QOŞUL