بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 And olsun göyə və gecə gələnə! (Gecə peyda olub gündüz qeyb olana!)
2 (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, gecə gələn nədir?!
3 (O, zülməti yaran) parlaq ulduzdur!
4 Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üstündə bir gözətçi (mələk) olmasın!
5 Elə isə insan nədən yaradıldığına (bəsirət gözü ilə) bir baxsın!
6 O, axıb tökülən bir sudan (nütfədən) yaradılmışdır.
7 (O su kişilərin) bel sümüyündən, (qadınların isə) köks sümüyündən çıxar!
8 Həqiqətən, (Allah) insanı (öləndən sonra) yenidən diriltməyə qadirdir! -
9 Bütün sirlərin aşkar olacağı o qiyamət günü;
10 (O gün) insanın nə (əzabı dəf edəcək) bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar!
11 And olsun yağış sahibi olan göyə;
12 And olsun (növbənöv bitkilər yetirmək üçün) yarılan yerə ki,
13 Bu (Quran haqla nahaqqı) ayırd edən kəlamdır!
14 O, oyun-oyuncaq (əyləncə) deyildir!
15 Həqiqətən, (Məkkə müşrikləri Quranın nurunu söndürmək üçün) hiylə qurdular.
16 Mən də (hiylələrinə qarşı) onlara cəza verirəm.
17 Elə isə (ya Peyğəmbər!) kafirlərə möhlət ver! Onlara azacıq möhlət ver!
BİR AYƏ
Biz səndən əvvəl də elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmış, bəziləri haqqında isə danışmamışıq. Heç bir elçi Allahın izni olmadan hər hansı bir ayə gətirə bilməzdi. Allahın əmri gəldikdə isə ədalətlə hökm verilər və yalan danışanlar orada ziyana uğrayarlar.
BİZƏ QOŞUL