بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 And olsun səmaya və gecə yolçusuna!
2 Sən nə bilirsən ki, gecə yolçusu nədir?
3 (Bu, qaranlıqları) dəlib keçən ulduzdur.
4 Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üzərində gözətçi olmasın!
5 Qoy insan nədən yaradıldığına bir baxsın!
6 O, süzülüb tökülən bir mayedən yaradılmışdır.
7 Bu (maye )bel və köks sümükləri arasından çıxır.
8 Şübhəsiz ki, (Allah) onu (dirildib) qaytarmağa qadirdir.
9 Sirlərin sınaqdan keçiriləcəyi gün,
10 onun nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar.
11 And olsun (yağmurla) qayıdan göyə!
12 And olsun (növbənöv bitkilərlə) yarılan yerə!
13 Həqiqətən, bu, (haqqı batildən) ayırd edən bir kəlamdır.
14 O, əyləncə də deyildir.
15 Həqiqətən, (kafirlər) hiylə qururlar.
16 Mən də hiylə qururam.
17 Kafirlərə hələ möhlət ver! Onlara bir az da möhlət ver.
BİR AYƏ
Ey iman gətirənlər! (Şahidliyiniz) özünüzün və ya valideynlərin, ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa belə, Allah şahidləri kimi ədaləti qoruyun. (Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxslərin) varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Hissiyyata qapılıb haqdan uzaqlaşmayın! Əgər siz (cəfəngiyat) danışsanız və ya (həqiqəti deməkdən) boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.
BİZƏ QOŞUL