Baki, 21 February 2020
5:56 Sübh 7:27 Günəş
12:54 Zöhr 3:55 Əsr
6:22 Məğrib 7:48 İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 And olsun bürclü göyə!  
2 And olsun vədə verilmiş günə!  
3 And olsun şahidlik edənə və edilənə!  
4 Məhv olsun xəndək kənarında yığışanlar!  
5 Odunla alışdırılmış (xəndək).  
6 Onlar o (xəndəyin) qırağında oturub,  
7 möminlərə öz verdikləri (işgəncələrə) şahidlik edirdilər.  
8 (Kafirlər) onlardan yalnız Qüdrətli, Tərifəlayiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar.  
9 Halbuki, göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət Ona məxsusdur. Allah hər şeyə Şahiddir.  
10 O kəslər ki, mömin kişi və qadınları (yandırmaqla) sınağa çəkmiş, sonra da tövbə etməmişlər, onlara Cəhənnəm əzabı və onları yandırıb-yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır.  
11 Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün ağacları altından çaylar axan Cənnət bağları vardır. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir.  
12 Doğrudan da, Rəbbinin (günahkarları) yaxalaması çox şiddətlidir!  
13 Həqiqətən, O, (hər şeyi) ilkin yaradır və (onu yenidən) bərpa edir!  
14 Bağışlayan da, Sevən də Odur!  
15 Ərşin sahibidir, Şan-şöhrətlidir!  
16 İstədiyini edəndir.  
17 Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatıbmı?  
18 Firon və Səmud (qoşunlarının.)  
19 Xeyr, küfr edənlər (haqqı) yalan saymaqdadırlar.  
20 Allah (onları) arxadan əhatə etmişdir.  
21 Bəli, bu şanlı Qurandır.  
22 O, mühafizə edilən lövhədədir.  BİZƏ QOŞUL