Baki, 22 January 2020
6:23 Sübh 7:58 Günəş
12:52 Zöhr 3:26 Əsr
5:46 Məğrib 7:16 İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 Göy yarılacağı  
2 və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;  
3 Yer dümdüz ediləcəyi,  
4 içindəkiləri kənara atıb boşalacağı  
5 və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;  
6 Ey insan! Sən, həqiqətən də, səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən Onunla qarşılaşacaqsan!  
7 Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə,  
8 o, yüngül sorğu-suala tutulacaq  
9 və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır!  
10 Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə,  
11 o (özünə) ölüm diləyəcək  
12 və alovlu oda atılacaqdır!  
13 Sözsüz ki, o, (dünyada ikən) öz ailəsində sevinc içində idi  
14 və elə güman edirdi ki, (Rəbbinin hüzuruna) qayıtmayacaqdır.  
15 Xeyr! Sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü.  
16 And içirəm şəfəqə,  
17 gecəyə və (onun) ağuşuna aldıqlarına,  
18 bədirlənmiş (on dörd gecəlik) aya!  
19 Siz mütləq haldan-hala keçib (dəyişəcəksiniz).  
20 Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər  
21 və onlara Quran oxunduqda səcdə etmirlər?  
22 Əksinə, küfr edənlər (haqqı) yalan sayırlar.  
23 Allah (onların) nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir!  
24 Elə isə onları ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ,  
25 iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafatlar hazırlanmışdır.  BİZƏ QOŞUL