Baki, 18, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:51Zöhr3:22Əsr
5:41Məğrib7:12İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1O qaşqabağını sallayıb üzünü (yana) çevirdi.  
2Yanına bir korun gəlməsinə görə.  
3Nə bilirdin ki, bəlkə o (günahlardan) təmizlənəcəkdi  
4və yaxud nəsihət dinləyib faydalanacaqdı.  
5(Nəsihətə) ehtiyacı olmayana gəlincə isə,  
6sən ona diqqət yetirirsən.  
7Onun təmizlənməməyinin sənə bir dəxili yoxdur.  
8Səy göstərib sənin yanına gələn,  
9(Allahdan) qorxan kimsəyə gəlincə,  
10ona məhəl qoymursan!  
11Xeyr! Şübhəsiz ki, bu, bir nəsihətdir.  
12Kim istəsə, qoy onu xatırlayıb ibrət alsın.  
13(Bu Quran) kəramətli səhifələrdədir,  
14yüksək və pak (səhifələrdədir).  
15(Bu səhifələr) elçilərin əllərində,  
16möhtərəm və müti olanların (əllərindədir).  
17Qoy ölsün (kafir) insan! O necə də nankordur!  
18(Qoy baxıb görsün Allah) onu nədən yaradıb?  
19(Allah) onu nütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı.  
20Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı.  
21Sonra onu öldürüb qəbirə yerləşdirdi.  
22İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir.  
23Xeyr! O, hələ də (Allahın) ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir.  
24Qoy insan yediyinə diqqət yetirsin (bir az!)  
25Həqiqətən, yağışı bol-bol Biz yağdırırıq.  
26Sonra da yeri çat-çat yarıb  
27orada taxıl yetişdiririk.  
28(Habelə) üzüm və yonca,  
29zeytun və xurma (ağacları),  
30sıx-sıx bağlar,  
31meyvələr və otlar da (bitirdik).  
32(Bu nemətlər )sizin (istifadəniz) və mal-qaranızın faydalanması üçündür.  
33Qulaqbatırıcı bir səs gələndə –  
34o gün insan qaçacaq öz qardaşından,  
35anasından, atasından,  
36arvadından və övladlarından!  
37O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır.  
38O gün (neçə-neçə) üzlər parlayacaq,  
39güləcək və fərəhlənəcəkdir.  
40O gün (neçə-neçə) üzlərə toz-torpaq hopacaq,  
41onları zülmət bürüyəcəkdir.  
42Məhz onlardır kafirlər, günahkarlar!  BİZƏ QOŞUL