Baki, 18, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:51Zöhr3:22Əsr
5:41Məğrib7:12İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1And içirəm Qiyamət gününə!  
2And içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə!  
3İnsan elə düşünür ki, Biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik.  
4Mütləq (yığacağıq)! Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik.  
5Lakin insan (bundan sonra da) günah etmək fikrindədir.  
6O: “Qiyamət günü nə vaxt olacaq!”– deyə (rişxəndlə) soruşur.  
7Gözlər bərələ qalacağı,  
8ay tutulacağı  
9və günəşlə ayın qovuşacağı zaman –  
10o gün insan deyəcəkdir: “Hara qaçaq?”  
11Xeyr, (o gün )pənah aparılacaq yer tapılmayacaq.  
12O gün qayıdış (ancaq) sənin Rəbbinə olacaqdır.  
13O gün insana əvvəllər etdiyi və sonraya saxladığı (əməlləri) barədə xəbər veriləcəkdir.  
14Əslində, insan öz əleyhinə şahidlik edəcəkdir;  
15üzrlü olub-olmadığı bütün halları ortaya qoysa da.  
16(Cəbrail sənə Quranı nazil etdikdə )onu tələm-tələsik yadda saxlamaq üçün dilini tərpətmə!  
17Şübhəsiz ki, (sənin qəlbində) onun qərar tutması və (dilinlə) onun oxunması Bizə aiddir.  
18Biz onu oxuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə.  
19Sonra, sözsüz ki, onu izah etmək də Bizə aiddir.  
20Xeyr! Əksinə, siz tez ötüb keçən (fani dünyanı )sevir,  
21Axirətdən isə uzaqlaşırsınız.  
22O gün (neçə-neçə) üzlər nurlanacaq  
23və öz Rəbbinə baxacaqdır.  
24O gün (neçə-neçə) üzlər də tutulub qaralacaq,  
25və yəqin edəcək ki, onlara müsibət artıq üz vermişdir.  
26Xeyr, o (ruh) körpücük sümüklərinə yetişəcəyi zaman;  
27“Ovsunu kim oxuyacaq?”– deyiləcəkdir.  
28(Can verən adam) (dünya həyatından) ayrıldığını yəqin edəcəyi,  
29və baldır baldıra dolaşacağı zaman –  
30o gün (hər kəs) Rəbbinin hüzuruna gətiriləcəkdir.  
31O (kafir) nə (Quranı) təsdiq etdi, nə də namaz qıldı.  
32(Haqqı) (da) yalan saydı və üz döndərdi.  
33Sonra da lovğa-lovğa öz ailəsinin yanına getdi.  
34Vay sənin halına, vay!  
35Yenə də vay sənin halına, vay!  
36Bəlkə insan özbaşına qoyulacağını güman edir?  
37Məgər o, (kişi) toxumundan axıdılan bir damla nütfə deyildimi?  
38Sonra laxtalanmış qan oldu. Allah (onu) yaradıb kamil bir görkəmə saldı.  
39Ondan da bir cüt kişi və qadın yaratdı.  
40Məgər O, ölüləri diriltməyə qadir deyil?  BİZƏ QOŞUL