Baki, 17, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:50Zöhr3:21Əsr
5:40Məğrib7:11İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1Haqq olan (Qiyamət)!  
2Nədir haqq olan (Qiyamət)?  
3Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan (Qiyamət)?  
4Səmud və Ad (tayfaları) (qəlbləri) qorxuya salan (Qiyaməti) yalan saydılar.  
5Səmud (tayfası) qorxunc bir səslə məhv edildi.  
6Ad (tayfası) isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi.  
7(Allah) onu yeddi gecə, səkkiz gün fasilə vermədən onların üstündə əsdirdi. (Sən orada olsaydın,) o tayfanı xurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin.  
8Sən onlardan qalan bir kimsəyə heç rast gəlmisənmi?  
9Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş kəndlər (Lut qövmü) də günah işlətmişdilər.  
10Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular, O da onları (şiddəti) artan bir əzabla yaxaladı.  
11Su aşıb-daşdıqda Biz sizi üzən gəmidə daşıdıq.  
12Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə (belə) etdik.  
13Sur bircə dəfə üfürüləcəyi,  
14yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman –  
15həmin gün Vaqiə qopacaq.  
16Göy yarılacaq və həmin gün o, süst olacaqdır.  
17Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin Ərşini səkkiz (mələk )daşıyacaqdır.  
18O gün siz (məhşərə) gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir.  
19Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir: “Budur, oxuyun kitabımı!  
20Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam”.  
21O, xoşbəxt həyat sürəcəkdir  
22uca bir Cənnətdə,  
23(elə bir Cənnətdə ki,) onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır.  
24(Onlara): “Keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin-için!”(–) (deyiləcəkdir)  
25Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir: “Kaş kitabım mənə verilməyəydi!  
26Hesabımdan da xəbərim olmayaydı!  
27Kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı!  
28Var-dövlətim məni (əzabdan) qurtarmadı.  
29Hökmranlığım da məhv olub getdi”.  
30(Mələklərə deyiləcək): “Onu yaxalayıb zəncirləyin!  
31Sonra da Cəhənnəmə atın!  
32Onu uzunluğu yetmiş dirsək olan zəncirə vurun!  
33Çünki o, Böyük Allaha iman gətirmirdi,  
34və (heç kəsi) kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi.  
35Bu gün burada onun üçün bir dost tapılmaz.  
36Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur.  
37Onu ancaq günahkarlar yeyər”.  
38And içirəm həm gördüklərinizə  
39və həm də görmədiklərinizə!  
40Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür.  
41O, şair sözü deyildir! Necə də az inanırsınız!  
42O, kahin sözü də deyildir! Necə də az düşünürsünüz!  
43O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir!  
44Əgər (Muhəmməd) bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi,  
45Biz onu sağ əlindən yaxalayar,  
46sonra da şah damarını kəsərdik.  
47İçərinizdən heç kəs buna mane ola bilməzdi.  
48Həqiqətən, bu (Quran) müttəqilər üçün bir nəsihətdir.  
49Aranızdan Quranı yalan sayanlar olduğunu da bilirik!  
50Həqiqətən, bu, kafirlər üçün bir peşmançılıqdır.  
51Sözsüz ki, bu (Quran )əsl həqiqətdir.  
52Elə isə Böyük Rəbbinin adına təriflər de!  BİZƏ QOŞUL