Baki, 17, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:50Zöhr3:21Əsr
5:40Məğrib7:11İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!  
2Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.  
3Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.  
4Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!  
5Sən də görəcəksən, onlar da –  
6hansınızın dəli olduğunu.  
7Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.  
8Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə.  
9(Müşriklər) istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.  
10İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa,  
11qeybət edənə, dedi-qodu yayana,  
12xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara,  
13daş ürəkliyə, bunlardan sonra da (başqasının adını mənimsəyən) fırıldaqçıya –  
14o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə.  
15Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: “Bu, keçmişdəkilərin əsatirlərindəndir!”<strong>– </strong>deyər.  
16Biz onun burnuna damğa vuracağıq.  
17Həqiqətən, Biz bağ sahiblərini sınağa çəkdiyimiz kimi onları da sınağa çəkdik. O zaman (bağ sahibləri) səhər açılanda (bağda olan meyvələri) mütləq dərəcəklərinə and içmişdilər  
18və heç bir istisna da etməmişdilər.  
19Onlar yuxuda ikən Rəbbinin əzabı (o bağı) bürüdü.  
20(Bağ) (yanıb) zülmət gecə kimi (qapqara) oldu.  
21Onlar səhər qalxdıqda bir-birlərini çağırdılar:  
22“Əgər (meyvə) dərəcəksinizsə, bağınıza erkən gedin!”  
23Onlar (bağa) yollandılar, (yol boyu da) bir-birlərinə (belə )pıçıldayırdılar:  
24“Bu gün oraya – yanınıza heç bir kasıb girməsin!”  
25Onlar bu məqsədlə (kasıbları bağa buraxmamağa) qadir olacaqlarını zənn edib erkən getdilər.  
26(Bağı) görəndə isə (belə) dedilər: “Deyəsən, biz düz gəlməmişik!  
27Xeyr! Biz (bu bağın xeyrindən) məhrum olmuşuq!”  
28Onların ən insaflısı dedi: “Məgər mən sizə (Allahın şəninə) təriflər söyləyin deməmişdimmi?”  
29Onlar dedilər: “Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir! Həqiqətən də, biz özümüzə zülm etmişik!”  
30Onlar dönüb bir-birlərini qınamağa başladılar  
31(və) dedilər: “Vay halımıza! Biz həddi aşanlarıq!  
32Ola bilsin ki, Rəbbimiz bizə (bu bağın) əvəzinə ondan daha yaxşısını versin. Əlbəttə, biz Rəbbimizə yönəlirik”.  
33(Dünyadakı )əzab belədir. Axirət əzabı isə daha böyükdür! Kaş biləydilər!  
34Şübhəsiz ki, müttəqilər üçün Rəbbin dərgahında Nəim bağları hazırlanmışdır.  
35Biz heç müsəlmanları günahkarlara tay tutarıqmı?  
36Sizə nə olub, necə hökm verirsiniz?  
37Yoxsa sizin elə bir kitabınız vardır ki, (üsyankarla itaətkarın eyni olduğunu) ondan oxuyursunuz?  
38(Ya da) onda bəyəndiyiniz hər bir şeyin sizin olacağı (yazılmışdır)?  
39Yaxud Bizimlə Qiyamət gününədək əhd bağlamısınız ki, istədiyiniz hər şey sizin olacaqdır?  
40Onlardan soruş ki, kim buna zamin duracaqdır?  
41Yoxsa onların şərikləri vardır? Əgər doğru danışırlarsa, onda qoy şəriklərini gətirsinlər.  
42Baldırın açılacağı və onlar səcdəyə çağırılacaqları, lakin (buna) qadir ola bilməyəcəkləri gün –  
43onların baxışları yazıq görkəm alacaq­, özlərini də zəlalət bürüyəcəkdir. Hərçənd ki, onlar (dünyada) ikən sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular.  
44Bu Sözü yalan sayanları Mənim öhdəmə burax. Biz onları (tovlayıb) bilmədikləri bir yöndən tədricən (əzaba) sürükləyirik.  
45(Hələlik) Mən onlara möhlət verirəm. Şübhəsiz ki, Mənim (kafirlər üçün qurduğum) hiyləm çox güclüdür.  
46Yoxsa sən onlardan bir muzd istəyirsən və onlar da ağır bir borca düşüblər?  
47Yoxsa qeyb onların əlindədir və onlar da (ona baxıb istədiklərini) yazırlar?  
48Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi (Yunus )kimi olma! O zaman o, qəm-qüssə içində (Rəbbinə) dua etmişdi.  
49Əgər Rəbbinin mərhəməti ona yetişməsəydi, o, qınanmış halda (heç bir bitki bitməyən) boş yerə atılacaqdı.  
50Lakin Rəbbi onu seçib əməlisalehlərdən etdi.  
51Həqiqətən, kafirlər Zikri (Quranı) eşitdikləri zaman öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr. Onlar (çarəsizlikdən): “O, dəlidir!”– deyirlər.  
52Halbuki bu (Quran) aləmlər üçün öyüd-nəsihətdən başqa bir şey deyildir.  BİZƏ QOŞUL