بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета
2 от зла того, что Он сотворил,
3 от зла мрака, когда он наступает,
4 от зла колдуний, поплевывающих на узлы,
5 от зла завистника, когда он завидует".
BİR AYƏ
Onlardan əvvəl Nuh qövmü, sonrakı (kafir) firqələr də (Ad, Səmud tayfaları və başqaları peyğəmbərlərini) təkzib etmiş, hər ümmət öz peyğəmbərlərini yaxalamağa (tutub öldürməyə) cəhd göstərmiş və haqqı yalana çıxartmaq məqsədilə boş sözlərlə mübahisə aparmışdılar. Buna görə də Mən onları əzabla yaxaladım. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim cəzam necə oldu!
BİZƏ QOŞUL