بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 De: 'Sığınıram sübhün Rəbbinə!
2 Məxluqatının şərindən,
3 çökən zülmətin şərindən,
4 düyünlərə üfürən (cadugər) qadınların şərindən
5 və həsəd aparan zaman paxılın şərindən!'
 
BİR AYƏ
Biz Musaya kitab (Tövrat) verdik və: 'Məndən başqa heç bir vəkil tutmayın (və ya tanrı qəbul etməyin)' – deyə, onu İsrail oğullarına (haqq yolu göstərən) bir rəhbər təyin etdik.