بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
2 Хвала Аллаху, Господу миров,
3 Милостивому, Милосердному,
4 Властелину Дня воздаяния!
5 Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.
6 Веди нас прямым путем,
7 путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.
BİR AYƏ
Həqiqətən, Allah yanında ayların sayı on ikidir. (Bunu )da Allah göyləri və yeri yaratdığı gündə Kitaba yazmışdır. Bunlardan dördü haram aylardır. Doğru din budur. Odur ki, bu aylarda özünüzə zülm etməyin. Müşriklər hamısı bir yerdə sizinlə vuruşduqları kimi, siz də hamınız bir yerdə onlarla vuruşun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir.
BİZƏ QOŞUL