Baki, 19 January 2020
6:24 Sübh 8:00 Günəş
12:51 Zöhr 3:23 Əsr
5:42 Məğrib 7:13 İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!  
2 Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,  
3 (Bu dünyada hamıya) mərhəmətli , (axirətdə isə ancaq möminlərə) rəhmli olana,  
4 Haqq-hesab (qiyamət) gününün sahibinə!  
5 Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!  
6 Bizi doğru (düz) yola yönəlt!  
7 Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!  BİZƏ QOŞUL